BAXCP sədriQüdrət Həsənquliyevin2013-cü il AzərbaycanRespublikası prezident seckilərində görüş mitinqi
Mitinq