BAXCP sədrinin Romada keçirilən konfrandakı çıxışı
BAXCP sədiri
Çıxış