BÜTÖV AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASININ SƏDRİ QÜDRƏT HƏSƏNQULİYEV İLƏ MÜSAHİBƏ
Müsahibə
Qüdrət Həsənquliyev