Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi müzakirə edilib
Milli Məclis
Çıxış